Formy vykurovania: 5 spôsobov vykurovania vášho domova

Teplo v interiéri najčastejšie vyrábame z plynu, elektriny alebo dreva. Zdrojom tepla môže byť plynový kotol, tepelné čerpadlo, solárne zariadenia alebo elektrické priamo výhrevné telesá. Následne je ešte potrebné vybrať si pre nás vhodný vykurovací systém. Vykurovacie systémy rozdeľujeme na konvenčné – ako sú radiátory, alebo plošné s nízkoteplotným spádom – podlahové, stenové a stropné vykurovanie. Novinkou posledných rokov sú aktívne jadrá. Vhodnosť konkrétneho systému pre váš dom, byt, prípadne iný objekt, vám najlepšie poradí a odporučí projektant technických zariadení budov (TZB).

Pri výbere vykurovacieho systému je vždy potrebné dbať na rentabilnosť a návratnosť vybraného riešenia. Teda zrátať si nielen nákupnú cenu samotného zariadenia a komponentov, ale aj ročné náklady, servis a životnosť zvolenej technológie ako takej. Medzi základné alebo všeobecne známe zdroje vykurovania považujeme:

Plynové vykurovanie

V posledných rokov boli najobľúbenejšími vykurovacími zariadeniami na Slovensku plynové kotly. Doteraz je to najrozšírenejší spôsob vykurovania, avšak postupne vstupujú do hry aj iné zdroje tepla. Výhody plynového vykurovania sú zrejmé:

  • Nižšia obstarávacia cena zariadenia.
  • Nízka cena plynu.
  • Minimálne zásoby tuhého alebo iného paliva – šetrenie priestoru.
  • Kompaktnosť a nenáročnosť na priestor.
  • Výborný pomer ceny a výkonu.

 

Elektrické vykurovanie

V poslednej dobe sa však do popredia dostáva aj elektrické vykurovanie. Zaujímavé riešenie najmä pre maloplošné rodinné domy – teda domy do 100 m2. Elektrikou sa oplatí vykurovať v prípade využitia plošných elektrických nízkoteplotných systémov. Predstavuje ho podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie. Tento systém vykuruje celé plochy sálavým teplom a stačí mu nízka teplota na vykúrenie priestoru. Veľkou nevýhodou tohto vykurovania je závislosť na cene elektrickej energie, ktorá sa môže v budúcnosti nepredvídateľne meniť. Taktiež pri nedostatočnom prísune elektriny alebo kolísaní prúdu sa nám domácnosť nevykuruje dostatočne a my máme pocit chladu. Elektrické vykurovanie tiež nespĺňa požiadavky legislatívy pre dosiahnutie štandardu A1 alebo od roku 2021 A0 energetickej certifikácie budov.

 

Tuhé palivo

Akumulačné pece, krby a krbové kachle sú skvelým alternatívnym zdrojom tepla. V prípade, že dôjde k výpadku elektriny alebo plynu, čo nie je až také nepredstaviteľné, vykurovať môžete na krátku dobu aj s nimi. Ich inštaláciou zároveň dosiahnete spomínanú hodnotu A1/A0, čím splníte legislatívne požiadavky pre energetický certifikát. Okrem spomínaných výhod, nesmieme zabúdať na zásobu paliva pre tieto krby.

 

Tepelné čerpadlá

V novopostavených domoch je tepelné čerpadlo čoraz obľúbenejším vykurovacím systémom. V oblasti ekológie a energetickej efektívnosti sa dá tepelné čerpadlo sotva poraziť. Jeho plusom je aj veľká spoľahlivosť a nízka hladina emisií. Bežné vykurovacie systémy získavajú teplo spaľovaním fosílnych nosičov energie ako olej alebo plyn. Tepelné čerpadlo je poháňané elektrickým prúdom a využíva teplo, ktoré je v prírode uložené vo vzduchu, v zemi a v podzemnej vode. Ďalšou významnou výhodou tepelných čerpadiel je, že niektoré z nich dokážu nielen vykurovať ale aj chladiť. Podľa toho, ktorý zdroj tepla sa využíva, rozlišujeme tepelné čerpadlá: vzduch – voda, soľanka – voda a voda – voda.

Najpoužívanejšie je tepelné čerpadlo vzduch – voda. Teplo odoberá zo vzduchu z vonkajšieho priestoru alebo najefektívnejšie zo vzduchu nevykurovanej miestnosti. Týmto teplom ohrieva vodu, ktorá putuje do rúrok v podlahe, stenách, strope alebo jadre – teda zabudované v konštrukcii. Takáto investícia sa z ekologického hľadiska oplatí vždy, z finančného hľadiska sa oplatí obvykle v prípade domu/objektu väčšieho ako 100 m2.

Obstaranie ktoréhokoľvek typu tepelného čerpadla je spojené s vyššími počiatočnými investičnými nákladmi. Z dlhodobého hľadiska však presviedča tepelné čerpadlo nízkymi prevádzkovými nákladmi. Dôležitou nákladovou položkou je spotrebovaná elektrina. Jednotliví dodávatelia elektrickej energie však ponúkajú pre tepelné čerpadlá zvlášť výhodné tarify. Keď sa rozhodnete pre dodávateľa ekologickej elektriny, vykurujete takmer úplne CO2-neutrálne. Časť potrebného elektrického prúdu si môžete vyrobiť zo slnečnej energie aj sami vlastným fotovoltaickým, prípadne solárnym, zariadením.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda je z technologického hľadiska aj najjednoduchšie. Okrem toho sa pri letných teplotách môžete spoľahnúť na jeho chladiacu funkciu. Pri stropnom alebo stenovom chladení je limitom rosný bod, teda situácia, kedy dochádza ku kondenzovaniu – nikto nechce, aby mu kvapkala voda zo stropu. Pri tepelnom čerpadle vzduch – voda sa to stať nemôže. Okrem toho existujú rôzne indikátory rosného bodu, na základe ktorých sa môže výkon tepelného čerpadla automaticky upraviť. Toto riešenie je ideálne pre pasívny dom, ktorý potrebuje len dokúriť či nízkoenergetický dom s malými tepelnými stratami.

 

Solárne zariadenia

Nech sa rozhodnete pre plynový kotol, tepelné čerpadlo, alebo elektrické vykurovanie, vždy je dobré mať v zálohe aj náhradné riešenie. To môžu predstavovať aj solárne zariadenia – solárne panely alebo fotovoltaika. Solárne panely absorbujú slnečné žiarenie, čím ohrievajú vodu pre priamy odber alebo na vykurovanie – teda nevyrábajú elektrinu. Fotovoltaické panely zo slnečnej energie vyrobia elektrinu na vykurovanie a prípravu teplej vody. Nie je to stabilný zdroj elektriny, pretože je závislý od počasia. V našich podmienkach obvykle funguje od mája do októbra. Aj napriek tomu, že mesačné výdavky na túto formu energie sú takmer nulové, vždy je potrebné poriadne si zrátať vstupné náklady na zariadenia a ich návratnosť.

Po výbere konkrétneho zdroja tepla pristupujeme k samotnej voľbe vykurovacieho systému.

V nasledujúcom článku nájdete množstvo zaujímavých informácií o plošných sálavých systémoch vykurovania – teda o podlahovom, stenovom a stropnom vykurovaní.

 

NASLEDUJÚCE ČLÁNKY