Priemyselné aplikácie

Pre väčšie priemyselné aplikácie je určený systém Gabotherm® BTA,  teda mokrý systém aktivácie stavebných betónových konštrukcií. Slúži na vykurovanie aj na chladenie rôznych typov budov, ako sú napríklad obchodné centrá. Využíva princíp akumulácie, presnejšie akumulačného objemu nosných betónových konštrukcií. Systém Gabotherm® INDUSTRY je vyvinutý pre tepelnú aktiváciu podlahových plôch, zvyčajne betónových podláh bez podlahovej krytiny. Ideálne riešenie pre sklady, priemyselné haly alebo dielne.

 

Výhody systémov Gabotherm® BTA a

Gabotherm® INDUSTRY:

  • Jednoduché a úsporné riešenie bez akejkoľvek údržby vykurovaných plôch, ktoré nevytvárajú žiadny hluk
  • Vysoká tepelná stabilita objektu
  • Úplná možnosť využitia akumulačných schopností budovy pre nočné predchladzovanie, a tým možnosť zníženia inštalovaného výkonu na zdroji chladu (podľa typu budovy až o 40 %)
  • Životnosť systému je porovnateľná so životnosťou budovy
  • Skracuje dobu výstavby – plastové potrubia pre vykurovanie a chladenie je ukladáné do stropov a podláh už vo fáze hrubej stavby pri betonáži

 

Všetko o vykurovaní

Systémy pre priemyselné aplikácie

Gabotherm® BTA – mokrý systém

Systém pre väčšie priemyselné aplikácie, ktorý slúži pre temperovanie a vykurovanie ale aj pre chladenie rôznych typov stavieb – ako napríklad administratívne budovy alebo obchodné centrá. Systém Gabotherm® BTA – mokrý systém využíva princíp akumulácie, teda akumulačného objemu nosných betónových konštrukcií. Je vhodný pre úsporné vykurovanie a chladenie, pretože tepelná záťaž alebo tepelné straty je možné kompenzovať temperovaním plochy stropu. Ostáva len zabezpečiť dostatočnú hygienickú výmenu vzduchu vetracím systémom.

 

NÁVRH SYSTÉMU ZADARMO

Mohlo by vás zaujímať:

Gabotherm® INDUSTRY – mokrý systém

Gabotherm® INDUSTRY – mokrý systém bol vyvinutý pre tepelnú aktiváciu podlahových plôch, obvykle betónových podláh bez podlahovej krytiny. Systém poskytuje maximum priestorovej slobody v najrôznejších objektoch, ako sú napríklad sklady s obsluhou s vysokozdvižnými vozíkmi, výrobné haly s ľahkými alebo ťažkými strojmi, prípadne akékoľvek dielne. Požiadavky na prevádzkové alebo úžitkové zaťaženie budovy použiteľnosť systému neovplyvňujú. Hrúbka podlahovej dosky je variabilná a mala by byť dimenzovaná statikom.

 

NÁVRH SYSTÉMU ZADARMO

Mohlo by vás zaujímať: