Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochranu údajov berieme vážne
Ochrana vašej osobnej zóny pri spracovávaní osobných údajov je pre nás dôležitá. Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery štandardne uložia IP adresu vášho poskytovateľa internetových služieb, webové stránky, z ktorých nás navštívite, navštívené webové stránky, dátum a trvanie vašej návštevy. Tieto informácie sú veľmi potrebné pre technický prenos webových stránok a bezpečnú prevádzku serverov. Nevykonávame personalizované vyhodnocovanie týchto údajov.
Údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom vyplneného kontaktného formulára, budú zálohované, a teda uložené na našich serveroch. Vaše údaje budú použité iba za účelom spracovania vašej žiadosti. Vaše údaje sú prísne dôverné. Neodovzdávame ich tretím stranám.

Osobné údaje

Osobné údaje sa vzťahujú na vašu osobu. Patria k nim vaše meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Na to, aby ste mohli navštíviť naše internetové stránky, nemusíte zverejňovať žiadne osobné údaje. V niektorých prípadoch potrebujeme vaše meno, adresu a ďalšie informácie, aby sme vám mohli ponúknuť želané služby.
Platí to aj v prípadoch, keď vám na vyžiadanie poskytneme informačné materiály, respektíve odpovedáme na vaše požiadavky. V týchto prípadoch vás na to vždy upozorníme. Navyše, ukladáme iba tie údaje, ktoré ste nám sprístupnili automaticky alebo dobrovoľne.
Pri používaní našich služieb spravidla zbierame iba údaje potrebné na poskytovanie týchto služieb. V prípade potreby vás požiadame o ďalšie informácie, ich poskytnutie je však dobrovoľné. Vaše osobné údaje vždy spracúvame iba za účelom poskytovania služieb a sledovania našich obchodných cieľov.

Automaticky ukladané neosobné údaje

Pri návšteve našich webových stránok sa z administratívnych a technických príčin ukladajú určité informácie. Sú to: typ a verzia používaného prehliadača, dátum a čas prístupu, IP-adresa.
Tieto údaje sú anonymné a používame ich iba pre štatistické potreby resp. za účelom zlepšovania našich internetových a online služieb.
Tieto anonymizované údaje sa ukladajú oddelene od osobných údajov na bezpečných systémoch a nie je možné ich priradiť ku konkrétnym osobám. To znamená, že vaše osobné údaje sú vždy chránené.

Bezpečnosť

Vykonali sme technické a administratívne bezpečnostné opatrenia, aby sme ochránili vaše údaje pred stratou, manipuláciou a neautorizovaným prístupom. Všetci naši pracovníci a poskytovatelia služieb, ktorí pre nás pracujú, sú povinní dodržiavať platné zákony na ochranu osobných údajov.
Osobné údaje, ktoré kedykoľvek zozbierame a spracujeme, sa zašifrujú skôr, ako sa prenesú. To znamená, že vaše údaje tretie strany nemôžu zneužiť. Naše bezpečnostné opatrenia pritom podliehajú stálemu procesu zlepšovania a naše vyhlásenia o ochrane údajov sa stále prepracúvajú. Uistite sa, že máte k dispozícii najnovšiu verziu.

Informácie podľa čl. 13 a čl. 14 GDPR

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Vaše osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“) preto spracúvame výhradne na základe právnych predpisov. Detailné informácie ohľadom spracovania vašich osobných údajov v našej spoločnosti a upozornenie na príslušné nároky a práva na ochranu osobných údajov uplatňované v zmysle čl. 13 obecného nariadenia EU o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) nájdete v tomto dokumente.

Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo v prípade potreby nových technológií zmeniť zásady ochrany osobných údajov. Uistite sa, že máte k dispozícii najnovšiu verziu. Ak dôjde k akýmkoľvek zásadným zmenám v pravidlách ochrany osobných údajov, zverejníme zmeny na našej webovej stránke.
Všetky zainteresované strany a návštevníci našich webových stránok nás môžu kontaktovať v prípade záujmu o oblasť ochrany osobných údajov na adrese:
Wolf Slovenská republika s.r.o.
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
E-mail: gabotherm@wolfsr.sk
Ak náš pracovník pre ochranu osobných údajov nedokáže vašu požiadavku zodpovedať k vašej spokojnosti, máte v každom prípade právo podať sťažnosť orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.