Plošné sálavé systémy: Ako fungujú a aké sú ich výhody?

Pri obvyklom vykurovaní je vykurovacím telesom ohrievaný vzduch, ktorý prúdi smerom hore ku stropu a čiastočne ochladený sa vracia späť k podlahe. V miestnosti vzniká charakteristické prúdenie vzduchu a pomerne veľký rozdiel teplôt vzduchu pod stropom a pri podlahe. Z hľadiska pomeru odovzdávaného tepla je u tohto systému sálavá zložka minimálna. Pri sálavom vykurovaní je pomer obrátený – tepelný tok ohrieva vzduch (voľne ním prechádza) a k šíreniu tepla dochádza predovšetkým sálaním. Teplo sa po dopade na predmety (steny, podlaha, nábytok) čiastočne odrazí, ale jeho väčšia časť je pohlcovaná predmetmi, na ktoré dopadá. Sálavá energia takto priamo ohrieva predmety, steny aj ľudí v miestnosti. Tento princíp je tiež označovaný ako infračervené vykurovanie.

Intenzitu sálania ovplyvňuje predovšetkým povrchová teplota – čím je vyššia, tým menší pomer tepla je odvedený takzvanou „konvekciou“ – čiže prúdením do priestoru. Prúdiaci vzduch nestačí plochu ochladzovať a zvyšuje sa sálavá zložka. Vplyv na podiel sálavej zložky má najmä poloha vykurovacieho telesa. Sálavá plocha, umiestnená vo vodorovnej polohe pod stropom, predá väčšinu energie sálaním, pretože vzduch nemôže cirkulovať. Pri umiestnení rovnakej plochy do zvislej polohy však významne vzrastie podiel konvekcie – vzduch ohrievaný od povrchu vykurovacieho telesa začne stúpať a vzniká prirodzená cirkulácia.

Výhody sálavých systémov

Zrejme najvýznamnejšou výhodou sálavých systémov je vytvorenie homogénneho tepelného poľa v interiéri s výborným horizontálnym a vertikálnym teplotným priebehom. To je základným predpokladom úspory energie. Plošné sálavé systémy sú veľmi flexibilné vo vzťahu k priestorovému a časovému regulovaniu tepelného výkonu a umožňujú takmer individuálnu dodávku tepla do zvoleného priestoru.

Ďalšie veľmi zaujímavé výhody plošných sálavých systémov sú

  • rovnomerný teplotný profil v rovnovážnom prevádzkovom stave – optimálna tepelná pohoda,
  • rovnomerné rozloženie teplotných vrstiev až do približne 2 až 3 m,
  • nízke teploty vstupnej vody znižujúce straty potrubných sietí,
  • nižšie náklady na spotrebu tepla, nižšie straty prestupom strechou a stenami,
  • minimalizácia vzniku prievanu/vírenia vzduchu – nízka prašnosť,
  • minimálne náklady na prevádzku a údržbu.

Plošné sálavé systémy majú samozrejme aj určité nevýhody, ktoré sa oplatí spomenúť:

  • náročnejšia regulácia v dôsledku tepelnej zotrvačnosti systému (len pri systéme podlahového vykurovania),
  • vyššie náklady na opravy pri porušení potrubia,
  • čiastočné zníženie výkonu vplyvom obkladov alebo podlahou,
  • technicky náročnejšia oprava (pri všetkých sálavých systémoch).

Najrozšírenejším spôsobom sálavého vykurovania v rodinných aj bytových domoch je veľkoplošné sálavé vykurovanie, ktoré je charakterizované umiestnením vykurovacej plochy do stavebných konštrukcií, teda do podlahy, stropu alebo steny. Ich povrchová teplota nesmie byť vysoká. Toto kritérium v plnej miere spĺňajú nízkoteplotné sústavy – teda systémy s nízkou teplotou vykurovacej vody, ktoré súčasne pôsobia architektonicky čisto – sú takmer neviditeľné. Vykurovacou látkou môže byť teplá voda, vzduch alebo elektrický odporový drôt.

Teplovodné systémy

Teplovodné vykurovanie funguje vďaka horúcej vode, ktorá prúdi v podlahe, v stene alebo v strope, v rúrkach z plastu, hliníka alebo medi. Rozlišujeme suchý alebo mokrý spôsob vykurovania. Teplovodné vykurovanie sa odporúča sa najmä v kombinácii s plynovým kondenzačným kotlom, alebo s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ako sú teplovodné kozuby, kotly na drevo, tepelné čerpadlá alebo solárne kolektory.

Jednou z najväčších výhod teplovodných systémov vykurovania je možnosť ušetriť 20 až 30 % bežných prevádzkových nákladov na energiu v porovnaní s využívaním bežných radiátorov. Plošné teplovodné vykurovanie dokáže rovnomerne ohrievať podlahu, stenu alebo strop po celkovej ploche bytu, domu alebo iného objektu. Je teda vhodný aj do objektov s väčšou plochou – administratívne budovy, hotely, obchodné centrá, priemyselné objekty. Ďalšou výhodou je, že môžete plynule meniť výkon a intenzitu vykurovania. Na druhej strane však predstavuje vyššie vstupné náklady a zložitejšiu inštaláciu.

Elektrické systémy

Pri elektrickom sálavom vykurovaní sa najčastejšie používajú vykurovacie rohože. Výhodou tohto vykurovania je nízka skladba podlahy a relatívne nízke investičné náklady v porovnaní s teplovodným. Nevýhodou sú však prevádzkové náklady, preto sa tento typ vykurovania prevažne používa iba v kúpeľniach (prípadne pri kuchynskej linke) na zvýšenie teploty podlahy alebo pre efekt teplej podlahy pri prechodných obdobiach, kedy teplovodné vykurovanie ešte zapnuté. Obľúbené je tiež pri zabezpečení vykurovania v chatách alebo stavbách s nepravidelnou prevádzkou. Nevýhodou môže byť aj ich použitie v oblastiach s častejšími výpadkami elektrickej energie, kde pri jej výpadku tento typ vykurovania funguje iba čiastočne a neposkytuje dostatočnú tepelnú pohodu.

 

NASLEDUJÚCE ČLÁNKY