Typy teplovodných plošných sálavých systémov

Najrozšírenejším spôsobom sálavého vykurovania v rodinných aj bytových domoch je veľkoplošné sálavé vykurovanie, ktoré je charakterizované umiestnením vykurovacej plochy do stavebných konštrukcií, teda do podlahy, stropu alebo steny.

Teplovodné plošné sálavé systémy sa delia, podľa spôsobu prevedenia, na:

  • mokrý systém (betónový poter)
  • suchý systém (sádrovláknité dosky), ten sa používa hlavne pri drevostavbách, respektíve všade tam, kde nie je možné alebo vhodné použiť mokrý proces, prípadne príliš vysoké zaťaženie stropu.

Pri bežnom mokrom systéme je možná voľba z ďalších možností:

  • Plošné vykurovanie so systémovou doskou s výstupkami je veľmi komfortný a ľahký spôsob kladenia, 3 cm vrstva polystyrénu má aj kročajovú izoláciu (proti hluku) a je odolná voči tlaku až do 5kPa. Do systémovej dosky s výstupkami už nie je nutné dávať žiadne príchytky, vykurovacia rúrka sa zatláča priamo medzi výstupky. To značne zjednodušuje a urýchľuje montáž. Systémové dosky majú mnoho iných výhod popísaných v časti Systém Gabotherm®.
  • Druhá možnosť je použitie dosky TAC, ktorá pozostáva z tepelnej izolácie s nalepenou reflexnou fóliou s tkaninou. Do tejto dosky je možné kotviť rúrku pre podlahové vykurovanie pomocou takzvaných príchytných spôn/sponiek.

Po uložení všetkých vykurovacích okruhov a dodržaní zásad pre montáž je plošný systém pripravený na zaliatie buď cementovým alebo anhydritovým poterom. Životnosť kvalitného plošného sálavého vykurovania sa odhaduje na 50 rokov.

 

NASLEDUJÚCE ČLÁNKY