Slovenská národná galéria (SNG)

Rekonštrukcia areálu SNG, ukončená v roku 2022, nie je iba opravou chátrajúcich budov, ale komplexným reštartom a jedinečnou možnosťou ukázať, čo to znamená byť modernou ga-lerijnou a kultúrnou inštitúciou v digitálnom veku. Okrem prezentácie kultúrneho dedičstva a umenia je v pláne vybudovať verejný areál, ktorý by slúžil ako kultivovaná mestská alternatíva pre aktívne, ale aj pasívne trávenie voľného času.

Kde sa projekt nachádza

Slovenská národná galéria sa nachádza v Bratislave na nábreží Dunaja v Starom meste a tvorí ju komplex viacerých objektov – pôvodný objekt barokových Vodných kasární s modernou prístavbou (tzv. Premostenie) a Esterházyho palác.

O projekte

Slovenská národná galéria bola založená v roku 1948. Historicky sa tvorila a profilovala ako tradičné múzeum krásnych umení domácej, ale aj širšej, európskej proveniencie, pričom od začiatkov jej vývoja dôležitú úlohu predstavovalo zberateľstvo diel 20. storočia ako aj mapovanie živej umeleckej kultúry. Úloha zrekonštruovať areál Slovenskej národnej galérie bola akútna už od roku 2001, kedy bolo nevyhnutné z havarijných dôvodov zatvoriť najikonickejšiu časť areálu tzv. Premostenie – vyzdvihnutý výstavný priestor medzi jednotlivými krídlami barokových Vodných kasární a jedna z dominánt bratislavského nábrežia. Do rekonštrukcie vstúpilo niekoľko budov a verejných priestorov, zahŕňa aj dostavbu aj modernizáciu a rieši celý rozsiahly areál na brehu Dunaja. Cieľom je, aby do SNG neprichádzali iba návštevníci, ktorí hľadajú umenie a vzdelávanie, ale aj kultúrny a kultivovaný verejný priestor. Preto bude verejnosti sprístupnený a otvorený celý areál vrátane populárneho Letného pavilónu ale aj novej Travertínovej záhrady, Námestia Karola Vaculíka a sústavy mestských pasáží.

Čo sme zrealizovali

V rámci projektu sme pre SNG v Bratislave dodali systém podlahového vykurovania Gabotherm® 1.2.3. – mokrý systém s celkovou plochou 5 000 m2.

Gabotherm®. Systém skrytý pod povrchom.

Zdroj obrázkov a viac informácii o projekte: www.sng.sk