Optimálne vnútorné prostredie v interiéri

Každý z nás si pod optimálnym vnútorným prostredím predstaví niečo iné. Rozdielnu teplotu, vlhkosť vzduchu ale aj inú intenzitu prúdenia a pravidelnej výmeny vzduchu. Avšak tieto parametre sú z hľadiska vnútorného prostredia v interiéri tými najdôležitejšími parametrami, od ktorých sa odvíja náš celkový pocit z daného priestoru či budovy.

Pre príjemnú atmosféru a teplotu v priestore by mali byť zabezpečené všetky podmienky stavby, tepelno-technické konštrukcie a regulácie. V interiéri, či už v rodinnom dome, v administratívnej budove, hoteli alebo v nákupnom centre, by malo byť príjemne teplo s ideálnou teplotou vzduchu okolo 22 °C, optimálne vlhko s ideálnou vlhkosťou 50 % a vzduch by sa mal vymieňať v množstve 25 m3 za hodinu. Toto sú znaky komfortného a zdravého vnútorného prostredia. Pri týchto hodnotách nevznikajú plesne, nevíri sa prach, všetky zápachy sú pravidelne vetrané a pravidelná výmena vzduchu zabráni kumulácii CO2. Pri teplote 22 °C navyše nedochádza k prehriatiu ľudského organizmu, čím sa posilňuje imunita jednotlivcov.

Komfortné a zdravé vnútorné prostredie je veľmi dôležitým kritériom pri rozhodovaní ohľadom výberu vhodného systému vykurovania a tiež aj vetrania pre jednotlivé objekty.
Čoraz viac sa do popredia dostáva aj ochrana životného prostredia. Je dôležité dôsledne hospodáriť s energiou a využívať obnoviteľné zdroje energie na maximum, čím znížime emisie CO2. Systémy veľkoplošného sálavého vykurovania sú vhodné najmä v spojení s plynovými kondenzačnými kotlami, tepelnými čerpadlami, prípadne so systémami využívajúcimi energiu získanú z nízko potenciálnych energetických zdrojov (napr. solárna energia, energia geotermálnej vody).
Všetky vykurovacie systémy majú jedno spoločné: čím nižšia je požadovaná teplota vykurovacej vody, tým lepšie je využitie dostupnej energie. Dôsledkom je, že moderné racionálne vykurovacie systémy sú navrhované a prevádzkované ako nízkoteplotné vykurovanie, aby sa tak minimalizovala spotreba energie. Nízkoteplotné vykurovanie možno realizovať s veľkými výhrevnými plochami. Podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie je ideálnym riešením pre realizáciu nízkoteplotného vykurovania.

 

NASLEDUJÚCE ČLÁNKY