Nové rozmery polybuténových rúrok Gabotherm®

Polybuténové rúrky sú ideálny materiál na podlahové vykurovanie gabotherm® 1.2.3. V porovnaní s ostatnými materiálmi na trhu majú výrazne vyššiu ohybnosť a pružnosť. Steny rúrky sú odolné proti usadzovaniu akýchkoľvek nečistôt a vodného kameňa. Ich životnosť vysoko presahuje 50 rokov. Majú kyslíkovú bariéru. Ich kladenie je jednoduché a rýchle. Navyše je možné s nimi pracovať aj pri nižších teplotách (až do – 5 °C), sú chemicky odolné a vyznačujú sa menšou teplotnou rozťažnosťou, čo je dôležité najmä pri podlahovom a stenovom vykurovaní a chladení.

Od júna 2019 máme k dispozícii nové priemery rúrok gabotherm®. Ide o päťvrstvové rúrky z trojnásobne koextrudovaného polybuténu s kyslíkovou bariérou uprostred rúrky, zodpovedajúce technickým podmienkam podľa DIN 4726 a EN 15876. Všetky rúrky gabotherm® sú certifikované. Nové rozmery rúrok gabotherm® sú: 17 x 2,0, 20 x 2,0 a 25 x 2,3. Z dôvodu ich odlíšenia sú vyhotovené v červenej farbe a je možné ich použiť len pre plošné podlahové vykurovanie a chladenie.