Podlahové vykurovanie/chladenie Gabotherm® Therm 25 – suchý systém – NOVINKA

Nová perspektíva pre rekonštrukcie aj novostavby.

Suchý systém pre rýchlu montáž

Jedinečnou výhodou systému Gabotherm® Therm 25 je jeho nízka hmotnosť, malá inštalačná výška (od 35 mm) a rýchla realizácia – na rozdiel od mokrých systémov je podlaha pochôdzna už 24 hodín po dokončení. Zatiaľ čo mokrý systém podlahového vykurovania využíva na zaliatie vykurovacích rúrok betónový či anhydritový poter s dobou zrenia minimálne 21 dní, suchý systém Gabotherm® Therm 25 si vystačí so záklopnou doskou, lepidlom a skrutkami.

Hlavné súčasti suchého systému vykurovania/chladenia Gabotherm® Therm 25:

 • Polybuténová rúrka Gabotherm® hetta trojvrstvová PB-R 15 x 1,5
 • Systémová doska Gabotherm® Therm 25
 • Rozdeľovač Gabotherm® Push Fit GTF-VSS 1“
 • Regulácia Gabotherm®

Všestranné využitie

Gabotherm® Therm 25 nájde využitie pri menších aj rozsiahlych objektoch, pri novostavbách aj rekonštrukciách – všade tam, kde sa počíta každý centimeter výšky miestnosti, každý kilogram zaťaženia a každý ušetrený deň pri realizácii stavby. Pri novostavbách oceníte predovšetkým rýchlosť a čistotu montáže, pri rekonštrukciách malú inštalačnú výšku a pri stavbách s citlivou statikou (najmä pri pamiatkovo chránených objektoch) tiež nízku hmotnosť.

Súhrn výhod systému Gabotherm® Therm 25:

 • 100 % suché riešenie
 • Pochôdzny už po 24 hodinách po realizácii
 • Nízka inštalačná výška (od 35 mm)
 • Výrazne nižšia hmotnosť oproti mokrému systému (40 kg/m2)
 • Všetky komponenty od jedného dodávateľa
 • Vhodný pre novostavby aj rekonštrukcie
 • Zaťažiteľnosť 200 kg/m2
 • Na finálnu povrchovú úpravu je možné využiť pružné podlahové krytiny (laminátové, textilné alebo PVC), keramickú dlažbu, parkety či iné krytiny z dreva

Viac informácií získate v našom letáku alebo na školeniach Gabotherm® Therm 25.

Leták Gabotherm® Therm 25 

Školenia Gabotherm® Therm 25