Čo je zdravé vykurovanie?

Príjemná atmosféra doma alebo na pracovisku nie je len o jeho zariadení, ale najmä vnútornom prostredí – teda o tom, ako sa tam cítime. Nie je vhodné a ani potrebné mať v každej miestnosti rovnakú teplotu. Ak má vnútorné prostredie, v ktorom sa pohybujeme, nesprávne parametre, veľmi rýchlo prichádzajú rôzne zdravotné problémy – či už nachladnutie alebo poruchy spánku, únava, strata koncentrácie alebo bolesti hlavy. A aké sú tie správne parametre pre naše optimálne vnútorné prostredie?

Podľa viacerých štúdií a prieskumov ide o 3 základné parametre, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú vnútorné prostredie: teplota, vlhkosť vzduchu a prúdenie, teda výmena vzduchu. O každom z týchto parametrov si povieme viac.

Optimálna teplota v interiéri

Ani v rámci jednotky akou je byt alebo dom nemôžeme hovoriť o jednotnej optimálnej teplote. V každej miestnosti je totiž vhodné mať inú teplotu. Kúpeľňa je obvykle najteplejšia miestnosť, pretože tam sme, po sprchovaní a kúpaní, najviac citliví na chlad. Preto je vhodné mať tu teplotu približne 23 °Celzia. V obývačke, kde sa zdržujeme najviac je ideálna teplota okolo 21 °C. je potrebné myslieť na to, že v tejto miestnosti je vždy najviac osôb, preto to netreba s teplotou preháňať. V spálni je zase optimálnou teplotou približne 18 °C. Spálňa býva najchladnejšou izbou bytu – pri nižšej teplote sa nám spáva obvykle najlepšie. Samozrejme, tieto odporúčania nemusia platiť pre vašu domácnosť. Každý z nás je iný, a preto je potrebné vnímať individuálne rozdiely aj pri vykurovaní spoločných priestorov. Dodržať optimálne teploty v jednotlivých miestnostiach však nie je vôbec jednoduché.

Odporúčame vám vždy zatvárať dvere v jednotlivých miestnostiach. Tým sa zabezpečí, aby sa v niektorých izbách teplota nestrácala a naopak nestúpala v iných, kde to nechcete. Okrem toho je potrebné dávať pozor aj na teplotný stres. Teplota v interiéri by nemala byť príliš vysoká ale ani príliš nízka. Napríklad v letnom období, by rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotu mal byť maximálne 7 °C. V opačnom prípade je telo vystavené teplotnému šoku, ktorý nám oslabuje imunitu a môže byť príčinou zdravotných komplikácií.

Optimálna vlhkosť vzduchu v interiéri

Ďalším dôležitým faktorom je vlhkosť vzduchu. V rodinných domoch nie je tento problém až taký zreteľný ako v bytoch na sídliskách. Najmä počas vykurovacej sezóny sa vzduch v interiéri veľmi rýchlo vysuší. Optimálne hodnoty sú v obývacej časti od 40 do 60 %. V kúpeľni je to o niečo viac – až do 70 %. Dosiahnuť tieto hodnoty je veľmi náročné.

Ak je vlhkosť vzduchu v interiéri vysoká, hrozba vznikajúcich plesní je veľmi reálna. A naopak, ak je nízka, sliznice v tele sa vysušujú, trápi nás suchá pokožka, kašeľ či podráždené pľúca a všeobecne sme oveľa náchylnejší na rôzne choroby. Množstvo domácností s tým má problém, ktorý riešia zvlhčovaním vzduchu. Ale to vyrieši problémy len čiastočne. Preto je dôležité vykurovať interiér na nižšiu teplotu, aby sme zamedzili nadmernému vysúšaniu vzduchu.
Optimálna výmena/prúdenie vzduchu v interiéri
Pravidelná a optimálna výmena vzduchu v interiéri je pre ľudský organizmus veľmi dôležitá. Bez nej rastie koncentrácia CO2 v interiéri, a to spôsobuje nemalé zdravotné ťažkosti – bolesti hlavy, závraty, únavu, nepokoj, ťažké dýchanie, potenie, zvýšený tep, zvýšený krvný tlak, brnenie končatín, zápchy alebo pichanie v bruchu a rôzne kŕče.

Koncentráciu CO2 meriame v jednotkách ppm – parts per million.  1 ppm = 0,0001 % vyjadruje počet častíc CO2 na 1 milión častíc vzduchu. Prístroj na meranie CO2 obvykle zobrazuje tri úrovne kvality vzduchu:
do 700 ppm – dobrá hodnota (GOOD)
700 – 1 000 ppm – normálna hodnota (NORMAL)
nad 1 000 ppm – zlá hodnota (POOR)

Avšak vetranie klasickým otváraním okien je často nepostačujúce. Prostredníctvom merania by ste zistili, že je potrebné mať naplno otvorené okno minimálne 15 minút, aby sme sa z úrovne 1200 ppm dostali na úroveň aspoň 700 ppm. Teda vetranie by muselo byť naozaj veľmi intenzívne. Na jar alebo na jeseň je to realizovateľné pomerne ľahko. Vzduch nie je taký chladný ani teplý, avšak naplno otvorené okná do interiéru púšťajú okrem vzduchu aj hluk, prach, pele alebo iné zápachy z vonkajšieho prostredia, čo môže byť značne obmedzujúce. V zimnom alebo letnom období navyše vstupujúci vzduch nemá optimálne parametre na to, aby sme vydržali vetrať dostatočne dlhú dobu.

Optimálnu teplotu, vlhkosť vzduchu aj výmenu vzduchu umožňuje riadené vetranie s rekuperáciou vzduchu. Vďaka tomu je možná pravidelná výmena vzduchu, ktorý je vyčistený od prachu, peľov a iných škodlivín, prípadne zápachov, a navyše v optimálnej teplote. Navyše je tak zabezpečená výmena dostatočného objemu vzduchu na to, aby ostali hodnoty ppm v normálnej hranici.

Optimálna výmena/prúdenie vzduchu v interiéri

Pravidelná a optimálna výmena vzduchu v interiéri je pre ľudský organizmus veľmi dôležitá. Bez nej rastie koncentrácia CO2 v interiéri, a to spôsobuje nemalé zdravotné ťažkosti – bolesti hlavy, závraty, únavu, nepokoj, ťažké dýchanie, potenie, zvýšený tep, zvýšený krvný tlak, brnenie končatín, zápchy alebo pichanie v bruchu a rôzne kŕče.

Koncentráciu CO2 meriame v jednotkách ppm – parts per million.  1 ppm = 0,0001 % vyjadruje počet častíc CO2 na 1 milión častíc vzduchu. Prístroj na meranie CO2 obvykle zobrazuje tri úrovne kvality vzduchu:
do 700 ppm – dobrá hodnota (GOOD)
700 – 1 000 ppm – normálna hodnota (NORMAL)
nad 1 000 ppm – zlá hodnota (POOR)

Avšak vetranie klasickým otváraním okien je často nepostačujúce. Prostredníctvom merania by ste zistili, že je potrebné mať naplno otvorené okno minimálne 15 minút, aby sme sa z úrovne 1200 ppm dostali na úroveň aspoň 700 ppm. Teda vetranie by muselo byť naozaj veľmi intenzívne. Na jar alebo na jeseň je to realizovateľné pomerne ľahko. Vzduch nie je taký chladný ani teplý, avšak naplno otvorené okná do interiéru púšťajú okrem vzduchu aj hluk, prach, pele alebo iné zápachy z vonkajšieho prostredia, čo môže byť značne obmedzujúce. V zimnom alebo letnom období navyše vstupujúci vzduch nemá optimálne parametre na to, aby sme vydržali vetrať dostatočne dlhú dobu.

Optimálnu teplotu, vlhkosť vzduchu aj výmenu vzduchu umožňuje riadené vetranie s rekuperáciou vzduchu. Vďaka tomu je možná pravidelná výmena vzduchu, ktorý je vyčistený od prachu, peľov a iných škodlivín, prípadne zápachov, a navyše v optimálnej teplote. Navyše je tak zabezpečená výmena dostatočného objemu vzduchu na to, aby ostali hodnoty ppm v normálnej hranici.

 

NASLEDUJÚCE ČLÁNKY